วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี King Naresuan 3

การประกาศเอกราชที่เมืองแครง และสังหารสุรกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งน้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หรือสมเด็จพระนเรศ) ในปีพุทธศักราช 2127 ได้สร้างความตระหนกแก่พระเจ้านันทบุเรงองค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาในครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้า ประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่จนพระทัยด้วยติดพันศึกอังวะ จึงจำต้องส่งเพียงทัพพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจ้านันทบุเรงทรงประมาทสมเด็จพระนเรศ ด้วยเห็นว่ายังอ่อน พระชันษา คงมิอาจรับมือจอมทัพผู้ชาญณรงค์ทั้งสองได้ ทางหนึ่งก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยา ยังบอบช้ำแต่คราวสงครามเสียกรุง ไพร่พลเสบียงกรังยังมิบริบูรณ์คงยากจะรักษาพระนคร

ครั้งนั้นพม่ารามัญยกเข้ามาเป็นศึกกระหนาบถึง 2 ทาง ทัพพระยาพะสิมยกเข้ามาทาง ด่านพระเจดีย์สามองค์ เลยล่วงเข้ามาถึงแดนสุพรรณบุรี ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่-นรธาเมงสอ มาจากทางเหนือ นำทัพบุกลงมาตั้งค่ายถึงบ้านสระเกศ แขวงเมืองอ่างทอง

กิตติศัพท์การชนะศึกของสมเด็จพระนเรศหลายครั้งหลายคราระบือไกลถึงแผ่นดิน ละแวก เจ้ากรุงละแวกมิได้ทอดธุระ ได้ลอบส่งจารชนชาวจีนฝีมือกล้านามว่า “จีนจันตุ” มาลอบสืบความ ที่กรุงศรีอยุธยาแต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลอบตีสำเภาหนีกลับกรุงละแวก สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวี แต่พระยาจีนจันตุหนีรอดได้ เมื่อเจ้ากรุงละแวกได้ทราบกิตติศัพท์การณรงค์ของพระนเรศจึงเปลี่ยนพระทัยหัน มาสานไมตรีกับอยุธยา และส่งพระศรีสุพรรณราชาธิราชผู้อนุชามาช่วยอยุธยาทำศึกหงสา หากแต่พระศรีสุพรรณผู้นี้ต่างจากเจ้ากรุงละแวกเพราะหาใคร่พอใจผูกมิตรด้วย อยุธยา การได้พระศรีสุพรรณมาเป็นสหายศึกจึงประหนึ่งอยุธยาได้มาซึ่งหอกข้างแคร่

ข้าง สมเด็จพระนเรศ เมื่อทรงประกาศเอกราชแล้วก็จัดเตรียมการรับศึกหงสาวดี แต่เพราะกำลังรบข้างอยุธยาเป็นรอง จึงทรงวางยุทธศาสตร์รับศึกโดยมุ่งอาศัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่นเพียงแห่ง เดียว ครั้งนั้นได้โปรดให้เทครัวหัวเมืองเหนืออันเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมลงมารวมกับ ครัวที่อยุธยา การณ์ปรากฏว่าเจ้าเมืองพิชัยและสวรรคโลกข้าหลวงเดิมแข็งเมืองไม่เทครัวลงมา สมทบ จึงทรง ยึดเมืองแล้วลงทัณฑ์มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

สมเด็จพระนเรศ ทรงเห็นว่ากำลังข้างอยุธยายังเป็นรองพม่ารามัญ จึงทรงปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การรบเสียใหม่ โดยมิปล่อยให้ทัพพระยาพะสิมและนรธาเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่ เข้ามารวมกำลังผนึกล้อมร่วมกันตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นทรงจัดทัพออกรับศึกในแขวงหัวเมือง แลด้วยทัพพม่ารามัญแยกสายเข้าตีเป็นสองทางเดินทัพช้าเร็วไม่เสมอกัน จึงทรงเทกำลังเข้ารับศึกพระยาพะสิมที่เมืองสุพรรณบุรี ตั้งพระทัยจะตีทัพเบื้องประจิมทิศก่อน แล้วจึงเทกำลังเข้าตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่เบื้องอุดรทิศภายหลัง การทั้งหมดทั้งสิ้นต้องทำแข่งกับเวลา หากพลาดท่า แม้เพียงก้าวอยุธยาก็ไม่พ้นพินาศ ถึงแม้ครั้งนั้นทัพพม่ารามัญจะมิได้ยกมาดั่งทัพกษัตริย์เช่นศึกพระเจ้าช้าง เผือกบุเรงนอง แต่ไพร่พลก็มากเหลือประมาณ เพียงพอจะสร้างความย่อยยับให้ เหล่าอาณาประชาราษฎร์เกินคาดเดา

ภายใต้บรรยากาศกลิ่นอายสงครามนับแต่ศึกจีนจันตุ ตลอดถึงศึกพระยาพะสิมและ ศึกพระเจ้าเชียงใหม่ ในพระนครก็เกิดไฟรักโชติขึ้นท่ามกลางไฟสงคราม กลายเป็นเรื่องรักระหว่างรบ ด้วย “เลอขิ่น” ธิดาเจ้าเมืองคัง มีอันมาพบ “เสือหาญฟ้า” คนรักเก่าที่รอดชีวิตมาแต่ศึกเมืองคัง โดยบังเอิญ เกิดขัดข้องเป็นรักสามเส้ากับ “พระราชมนู” คนรักใหม่ทหารเสือพระนเรศ ไฟรักยิ่ง ลุกลามเมื่อนางพระกำนัลทรงเสน่ห์นาม “รัตนาวดี” มาทอดไมตรีให้พระราชมนู เกิดเป็นปมรัก ซ้อนปมรบ
ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี King Naresuan 3

ทาง ฝ่ายหงสาวดีนั้น พระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่ารามัญพระองค์ใหม่มีใจพิศวาส พระสุพรรณกัลยา-พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศ หมายจะได้มาแนบข้าง ซ้ำพระนเรศอนุชา มาประกาศเอกราชท้าทายอำนาจของพระองค์ ทำให้สถานะของพระสุพรรณกัลยาในฐานะ องค์ประกันต้องสุ่มเสี่ยงต่อราชภัย พระสุพรรณกัลยาซึ่งขณะนั้นมีพระราชโอรสด้วยพระเจ้าบุเรงนองแล้ว ทรงถูกพระเจ้านันทบุเรงข่มขู่ บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างการยอมพลีกายถวายตัวเป็น บาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตด้วยการถูกย่างสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา ชะตากรรมของพระพี่นางสุพรรณกัลยานั้นสุดรันทด

เมื่อพระเจ้าหงสาวดีทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปิดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพร่พล แต่งเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพใหญ่โตเหลือคณากว่าทัพบุเรงนองช้างเผือก เฉพาะไพร่ราบมีกำลัง รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 240,000 คน ทัพนี้หมายมุ่งบดขยี้อยุธยาลงเป็นผุยผงหากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจ้า เชียงใหม่ตีกรุงไม่สำเร็จ แต่สมเด็จพระนเรศก็สู้ศึกนันทบุเรงและนำพากรุงศรีอยุธยา ให้รอดจากภัยสงคราม กู้บ้านเมืองมิให้ต้องตกเป็นประเทศราชหงสาซ้ำสองได้ด้วยกุศโลบาย การศึกที่เหนือชั้นด้วยพระอัจฉริยภาพ
ดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี King Naresuan 3

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2

น้ำตาลแดง 2


น้ำตาลแดง 2 หลุมพราง-คู่รักบนดาวโลก-ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร (สหมงคลฟิล์ม)

กำหนดฉาย : 4 พฤศจิกายน 2553
แนว : อิโรติก
นำแสดง : ปราทอง ชั่งธรรม, อธิศ อมรเวช (หลุมพราง), แอนนา แฮมบาวริส, นริศรา ศรีสันต์ (ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร), รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์, วีระชัยศรีวณิก วรรณิกกุล (คู่รักบนดาวโลก)
กำกับ : สุรวัฒน์ ชูผล (หลุมพราง), ปรัชญา ลำพองชาติ (ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร), อนุรักษ์ จรรโลงศิลป (คู่รักบนดาวโลก)
อำนวยการสร้าง : สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
ควบคุมงาน สร้าง : บัณฑิต ทองดี


น้ำตาลแดง 2 หลุมพรางน้ำตาล แดง 2 หลุมพรางหลุมพราง

นักแสดง
: ปรางทอง ชั่งธรรม, อธิศ อมรเวช
กำกับ : สุรวัฒน์ ชูผล

อีโรติก ดราม่า-ทริลเลอร์ "หลุมพราง" นำเสนอภาพความอีโรติก สุดเข้มข้นที่ถ่ายทอดอยู่บนเนื้อหาของเรื่องราวที่สะท้อนเรื่องราวด้านมืด ของ "เซ็กส์" เงื่อนปมความรักความลุ่มหลง ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำเมื่อครั้งอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพความรู้สึกที่มีต่อน้าสาวที่ชีวิตวนเวียนอยู่ท่ามกลาง วังวนของบ่วงพิศวาสกลับมาสะกิดเตือน และแล้วแต่ละภาพแต่ละเหตุการณ์กลับเด่นชัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แปรเปลี่ยนเป็นเงื่อนปมแห่งความพยาบาทที่เต็มไปด้วยความชิงชังดุจหลุมพราง ที่พร้อมจะดักเหยื่อหรือใครก็ตามที่ไม่เคยดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากวังวนแห่ง ความลุ่มหลงของกิเลสตัณหาอันนำไปสู่โศกนาฏกรรมโดยมีเซ็กส์เป็นเครื่องต่อ รอง


Director's Profile

สุรวัฒน์ ชูผล (เอก)


วัน/เดือน/เกิด : 11 กรกฎาคม 2521
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิต

น้ำตาล แดง 2 ทฤษฎีบนโต๊ะอาหารน้ำตาล แดง 2 ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร


ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร

นักแสดง : แอนนา แฮมบาวริส, นริศรา ศรีสันต์
กำกับ : ปรัชญา ลำพองชาติ

อี โรติก เซอร์เรียล สำหรับ "ทฤษฏีบนโต๊ะอาหาร" เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทกวี,ละครเวที,รวมไปถึง การนำเอาเทคนิคในการถ่ายทำภาพยนตร์มาผนวกเข้ากับการแสดงในลักษณะเหนือจริง ผสมผสานรูปแบบความอีโรติก และศิลปะในแนวเซอร์เรียลลิสต์เล่าเรื่องราวของเพื่อนสาว2คนที่สัมพันธภาพที่ แสนเปราะบางของทั้งคู่กำลังถูกทดสอบ เมื่อเพื่อนสาวแอบมี "เซ็กส์" กับชายหนุ่มที่เป็นคนรักของเพื่อน พร้อมกับการตั้งคำถามถึงคนดูว่า "ความสุขที่แท้จริงในชีวิตคืออะไร" หลากหลายสัญลักษณ์ที่รอการตีความจากผู้ชมคือการส่งสารระหว่างผู้กำกับและคน ดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัยยะบางอย่างที่ผกก.แอบซ่อนไว้ในตัวละคร "ชายตาบอด" ที่ความบกพร่องทางอวัยวะหาได้เป็นข้อจำกัดหรือการกีดกั้นขวางสัมผัสแห่งการ รับรู้ถึงความสุขและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมรอบตัวแต่อย่างใด


Director's Profile


ปรัชญา ลำพองชาติ (โอ๊ก)


วัน/เดือน/ปีเกิด : 22 พฤศจิกายน 2525
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้ำตาล แดง 2 คู่รักบนดาวโลกน้ำตาล แดง 2 คู่รักบนดาวโลกน้ำตาล แดง 2 คู่รักบนดาวโลก


คู่รักบนดาวโลก

นักแสดง : วีระชัยศรีวณิก วรรณึกกุล, รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์
กำกับ : อนุรักษ์ จรรโลงศิลป

อีโรติก อีโมชั่น-เลิฟ (อีโมชั่น-เลิฟ-ไซไฟ) คือ การนำเอาแนวคิดและมุมมองของศิลปะในเชิงเหนือจริง (เซอร์เรียลลิสต์) ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์อีโรติกโดยมุมมองความแตกต่างกันระหว่างเพศชายกับ เพศหญิง ซึ่งมีมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิดไปจนถึงความต้องการทางเพศ โดยสะท้อนผ่านเรื่องราวของหนุ่มสาววัยทำงานคู่หนึ่งในเรื่องความรักเดินทาง มาถึงจุดที่ต้องทบทวนสถานภาพและความสัมพันธ์ในกันและกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามถึงคุณค่าและความหมายของ "ความรัก" ที่แท้จริงว่าคืออะไร การสะท้อนผ่านแง่มุมที่เปรียบดั่งเส้นขนานที่ไม่มีทางมาบรรจบของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าชายและหญิง

"คู่รักบนดาวโลก" เป็นอีกแนวคิดของภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเซ็กส์และความอีโรติกผ่านการสื่อสารทาง ด้านภาพได้อย่างลงตัวสวยงาม โดยตัวผู้กำกับได้รับแรงบันดาลใจจาก "ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์" หนังสือระดับเบสท์เซลเลอร์ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องทบทวนมุมมองและความคิดที่ ว่าแท้จริงแล้ว ชายหญิงล้วนต่างกัน อย่าแปลกใจถ้างานเทคนิคพิเศษทางด้านภาพ(CG) ถูกนำเข้ามาเลือกใช้ และรองรับการถ่ายทอดภาพความอีโรติก อย่างเต็มตัว


Director's Profile

อนุรักษ์ จรรโลงศิลป (โจ้)

วัน/เดือน/ปี เกิด : 19 มิถุนายน 2526
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์สาขาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิตประวัติ นักแสดง

น้ำตาลแดง 2 ตอน หลุมพราง
ปราง ทอง ชั่งธรรม (ปราง)

การศึกษา : ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานที่ผ่านมา : ภาพยนตร์เรื่อง สาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์, เฮี้ยน, อาถรรพ์แก้บนผี,อำมหิตพิศวาส, คนไฟลุก, สวยซามูไร ฯ


อธิ ศ อมรเวช (จ๊ะ)

การศึกษา : มหาลัยศิลปากร คณะดุริยางค์ศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา : มิวสิควีดีโอ,ถ่ายแบบ, เดินแบบ, มือกีต้าร์ของวงTHE MOUSSSES, แสดงภาพยนตร์เรื่อง มหา’ลัยสยองขวัญ


น้ำตาล แดง 2 ตอน คู่รักบนดาวโลก
รภัทร เอกนิเศรษฐ์ (ปิ๊งปิ๊ง)

การศึกษา : ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร์)
ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายแบบ, เดินแบบ, พิธีกรรายการคนพันธุ์หนัง ช่องมงคลแชนแนล

วี ระชัยศรีวณิก วรรณิกกุล (หนอ)

การศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา : ละครโทรทัศน์เรื่อง สาวน้อยในตะเกียงแก้ว2, บ้านร้อยดอกไม้,ยอดชายนายโข่ง, หลงเงาจันทร์, โฆษณาเนสเล่, เดนทีน, มาสด้าเลอมัง, ฮอนด้า, ดรีม, มิตซูบิชิ


น้ำตาล แดง 2 ตอน ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร

แอ นนา แฮมบาวรีส (แอนนา)

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, ยิงธนู, ยิมนาสติก, ปันจักสีลัต
ผลงานที่ผ่านมา : ภาพยนตร์เรื่อง ปืนใหญ่จอมสลัด, ภาพยนตร์เรื่อง มหา'ลัยสยองขวัญ


นริศ รา ศรีสันต์ (นริศ)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคล
ผลงานที่ผ่านมา : ละครเวที "นางฟ้านิรนาม" ของคณะอักษรจุฬาฯ, ภาพยนตร์เรื่องวังผีเสื้อ, บังเอิญรักไม่สิ้นสุด, Hi So, พิธีกรรายการ "ลุยไม่รู้โรย" ช่องทีวีไทย

ดูหนังSkyline

Skyline

Skyline

Skylineตัวอย่าง Skylineสงครามสกายไลน์ดูดโลก (มงคลเมเจอร์)

กำหนด ฉาย : 11 พฤศจิกายน 2553
แนว : แอ็คชั่น, ไซไฟ
นำแสดง : อีริก บัลโฟร์ (The Texas Chainsaw Massacre, ซีรี่ย์ Six Feet Under), สก็อตตี้ ธอมป์สัน (Star Trek, ซีรี่ย์ NCIS), บริตตานีย์ แดเนียล (White Chick, Club Dread), โดนัลด์ ไฟสัน (ซีรี่ย์ Scrubs)
กำกับ : โคลิน สเตราส์, เกร็ก สเตราส์
บทภาพยนตร์ : โจชัว คอร์เดส & เลียม โอดอนเนล (คนทำเอฟเฟ็ค Avatar, Iron Man 2)
อำนวยการสร้าง : เบร็ท แร็ทเนอร์ (ผู้กำกับ Rush Hour ทั้งสามภาค, X-Men: The Last Stand)

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ทั้งโลกถูกแสงประหลาดจากท้องฟ้าลักพาตัว??


Skyline

เบร็ท แร็ทเนอร์ ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงจาก Rush Hour ทั้งสามภาค และ X-Men : The Last Stand นั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์แอ็คชั่น-ไซไฟเหนือจินตนาการ ที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์เหมือนกับ Cloverfield และ District 9 โดยได้สองผู้กำกับพี่น้องสเตราส์ ซึ่งเคยเป็นมือขวาของ เจมส์ คาเมรอน ในการสร้างสรรค์เอฟเฟ็คให้กับหนังบล็อคบัสเตอร์อย่าง Avatar และ Titanic รวมถึงผลงานสเปเชี่ยลเอฟเฟ็คในหนังบล็อคบัสเตอร์ชื่อดังอีกมากมาย เช่น Iron Man 2, 2012, The Incredible Hulk และ 300
เกร็ด Skyline

• ถึง แม้ โคลิน & เกร็ก สเตราส์ จะมีประสบการณ์ไม่มากในการกำกับภาพยนตร์ แต่พวกเขาถือเป็นมือหนึ่งในโลกของสเปเชี่ยลเอฟเฟ็ค โดยเคยดูแลเรื่องเอฟเฟ็คให้หนังบล็อคบัสเตอร์อย่าง Avatar, Titanic, Iron Man 2, 2012, The Incredible Hulk และ 300 โดยพวกเขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจ็คนี้ว่า "หลังจากที่ทำงานกับ เจมส์ คาเมรอน ในเรื่อง Avatar พวกเราเกิดไอเดียเหมือนกันว่า ถ้าจู่ ๆ ก็เกิดหายนะล้างโลก และคุณก็เผอิญได้ที่นั่งชั้นวีไอพีล่ะ คุณจะทำอย่างไร? มันเป็นไอเดียหนังที่เราตื่นเต้นมาก พวกเราและเพื่อนที่ทำเอฟเฟ็คด้วยกันอย่าง จอร์ช และ เลียม เริ่มสร้างเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้มันเป็นหนังที่เปิดโอกาสให้เราได้โชว์ฉากเอฟเฟ็คมากมาย ที่จะทำให้คุณคิดถึงฉาก ทอม ครูซ วิ่งหนีแสงเลเซอร์มรณะใน War of the Worlds เลย"

• เบร็ท แร็ทเนอร์ ผู้กำกับไตรภาค Rush Hour และ X-Men: The Last Stand รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับ Skyline โดยเขาพูดถึงสาเหตุที่เข้ามามีส่วนร่วมว่า "ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ หนังมนุษย์ต่างดาวบุกโลกธรรมดา แต่มันเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการลักพาตัวคนไปทั้งโลก โดยความพิเศษก็อยู่อีกตรงที่มันถูกถ่ายทอดจากมุมมองของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้อง เผชิญหน้ากับหายนะครั้งนี้ คือถ้าให้เปรียบเทียบกับหนังที่มีอารมณ์ใกล้เคียงกัน ผมคิดว่ามันให้ความรู้สึกเหมือน Cloverfield"

• Skyline นำแสดงโดยทีมนักแสดงดาวรุ่งอย่าง อีริก บัลโฟร์ จาก ซีรี่ย์ Six Feet Under, โดนัลด์ ไฟสัน จากซีรี่ย์ Scrubs, บริตตานีย์ แดเนียล จาก White Chick และ คริสตัล รีด จาก Teen Wolf ฉบับ 2010 โดย บัลโฟร์ ได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ว่า "ตอนผมอ่านบท มันเต็มไปด้วยฉากเอฟเฟ็คเป็นจำนวนมาก ผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าผลลัพท์จะออกมาเป็นยังไง แต่เมื่อคุณก็ได้มาอยู่ในกองถ่ายและได้เห็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมา ผมขอบอกเลยว่ามันบ้ามาก ผมคิดว่ามันจะเป็นหนังที่สร้างเสียงตอบรับที่ดีเช่นเดียวกับ District 9 แน่นอน"


Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

Skyline

ดูหนังSkyline

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ดูหนัง Doraemon the Movie 2010

Doraemon the Movie 2010

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร (ROSE MEDIA)

กำหนด ฉาย
: 14 ตุลาคม 2010
แนว : Action / Adventure / Fantasy
ยาว : 100 นาที

เดอะมูฟวี่ครบรอบ 30 ปีโดราเอมอน (ตอนที่ 30) เปิดตัวสัปดาห์แรกอันดับ 1 บ็อกออฟฟิสญี่ปุ่นที่ 240 ล้านบาท โค่น อวตาร ที่ครองอันดับ 1 มากว่า 2 เดือนได้อย่างง่ายดาย และสามารถอยู่อันดับ 1 ติดต่อกันถึง 5 สัปดาห์ ทำรายได้รวมมากกว่า 1200 ล้านบาท ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมมากมาย

สำหรับภาคนี้เป็น ภาคใหม่ที่ไม่ได้สร้างจากฉบับหนังสือหรือรีเมคจากเดอะมูฟวี่ภาคเก่า คนไทยส่วนใหญ่จึงยังรู้จักกันในวงไม่กว้างนัก แต่สำหรับแฟน ๆ โดราเอมอนแล้ว ถือเป็นภาคที่ถูกตั้งความหวังไว้มาก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งภาคที่เป็นผลงานออริจินอลของทีมสร้างนี้ ถัดจากตำนานยักษ์พฤกษานั่นเอง

เนื้อเรื่องย่อ

เมื่อโนบิตะอยากเป็นนักดำน้ำ โดราเอมอนใช้ของวิเศษที่มีชื่อว่า ที่ปั๊มน้ำสมมุติ พร้อมแว่นดูน้ำสมมติ สร้างโลกทะเลจำลองให้ท่วมกรุงโตเกียวทั้งหมด ซึ่งทำให้เหล่าปลามากมายในทะเลเข้ามาแหวกว่ายอยู่ในเมืองมากมาย ราวกับเป็นโลกแห่งความฝัน โดราเอมอนกับโนบิตะเล่นสนุกในโลกทะเลสมมติจนเช้า เขาก็ได้พบกับ โซเฟีย เจ้าหญิงแห่งเผ่าเงือกที่หลุดมาในโลกทะเลจำลองด้วย

พวกเขาจึงทราบว่า เผ่าเงือกนั้นสร้างอารยธรรมอาศัยอยู่ที่ใต้ทะเลมาตั้งแต่ 5000 ปีก่อนแล้ว และแล้วโนบิตะและผองเพื่อนก็ได้ออกท่องโลกใต้ทะเลของจริงด้วยชุดเงือกที่ได้ รับมานั่นเอง

แต่เวลาแห่งความเพลิดเพลินก็ต้องจบลง เมื่อต้องไปพัวพันกับสงครามระหว่างมนุษย์เงือก 2 เผ่าพันธุ์ ชิซึกะถูกจับตัวไป และ บุยคิน ราชาแห่งเผ่าเงือกปีศาจได้ปรากฎตัวขึ้นเพียงชิงเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน ของมนุษย์เงือกมาเป็นอาวุธที่ตนจะใช้พิชิตโลก

โนบิตะและผองเพื่อนจึงต้องออกผจญภัยครั้งใหม่ เพื่อปกป้องดาบแห่งตำนาน และอนาคตของทุกคนไว้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพ !!


ตัวละครใหม่ ในภาคนี้
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


โซเฟีย เจ้าหญิงเผ่าเงือกที่อยากเห็นโลกมนุษย์ จึงหลงมาอยู่ในโลกทะเลสมมติ ทำให้ได้เจอโดราเอมอน และโนบิตะ เธอสูญเสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก และได้อยู่ในการดูแลของราชีนีองดีเน่ผู้เป็นย่า เพื่อปกป้องดาบศักสิทธิ์

โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


ฮาริโบ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ตะกูลเงือก มีความจงรักภักดีต่อราชีนีองดีเน่และโซเฟียอย่างมาก
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


ราชีนีองดีเน่ เป็นราชีนีของเผ่าเงือก และเป็นย่าของ โซเฟีย เข้มงวด เพราะรักหลานสาวและเป็นห่วงตลอดเวลา เนื่องจากทายาทเพียงหนึ่งเดียวของดาวแห่งทะเลที่ย้ายถิ่นฐานมาบนโลก
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


ศจ.เมซีน่า เป็นนักวิชาการที่เก่งที่สุดของเผ่านางเงือก จนพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ จนมีความทันสมัย และเป็นคนแรกที่เริ่มค้นคว้าภาษาโบราณของชาวเผ่าทะเลจนได้ถอดอักขระปริศนา บนที่คาดผมของโซเฟียที่สื่อถึงดาบวิเศษได้ ตอนนี้เขาก็กำลังแก้ปริศนาของดาบนั้นอยู่ ดูหนัง Doraemon the Movie 2010
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


ซักคาน่า ผู้ช่วยมือหนึ่งของ ศจ.เมซีน่า ชอบ หมกตัวอยู่ในห้องวิจัย และลือกันว่าจะเป็นผู้สืบทอด ศจ.เมซีน่า เพราะด้วยการช่วยถอดอักขระโบราณบนที่คาดผมของโซเฟีย
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


บุยคิน ราชาเผ่าเงือกปิศาจ เป็นผู้ สั่งการบุกรุกดินแดนเผ่าเงือก เพื่อครอบครองดาบศักสิทธิ์
โด ราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร


โดรากิส เป็นผู้บัญชาการกองทัพเงือกปีศาจ มีความสามารถในการรบสูงมาก แต่มักจะพลาดติดกับของพวกโนบิตะบ่อย ๆ เพราะความใจร้อนของตนเองโดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

โดราเอมอน

โดราเอมอน เดอะมูวี่ สงครามเงือกใต้สมุทร

ดูหนัง Charlie St. Cloud

Charlie St. Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud
สายใยรักสองสัญญา (UIP)


กำหนดฉาย : 4 ตุลาคม 2553
นำแสดง : แซ็ค เอฟรอน, อาแมนด้า ครูว์, โดนัล โล้ก, ชาร์ลี ทาแฮน, เรย์ ลีอ็อตต้า, คิม เบซิงเจอร์
กำกับ : เบอร์ สเทียร์ส
บท : เคร็ก เพียร์ซ, ลูอิส โคลิค
บทประพันธ์ : เบน เชอร์วู้ด "The Death and Life of Charlie St. Cloud"
อำนวยการส ร้าง : มาร์ค แพล็ตต์

เกี่ยว กับภาพยนตร์

"จงเชื่อในหัวใจตนเองถ้าทะเลลุกเป็นเพลิง (จงอยู่ด้วยความรัก แม้ดวงดาวจะเคลื่อนคล้อยถอยหลัง)" - อี อี คัมมิ่งส์, dive for dreams

Charlie St. Cloud ซึ่งสร้างจากหนังสือนิยายที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชม คือภาพยนตร์ดราม่าสุดโรแมนติคที่นำแสดงโดย แซ็ค เอฟรอน (17 Again, Hairspray) ผู้รับบทเป็นฮีโร่ในเมืองเล็ก ๆ ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ ทำให้เขามองโลกในแบบไม่เหมือนใคร ในเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์เรื่องนี้ เขาเริ่มต้นการเดินทางสุดโรแมนติค ซึ่งเขายอมรับในอดีต ขณะที่ค้นพบเป้าหมายของชีวิต และพลังในการเปลี่ยนแปลงของความรัก

ชาร์ลี เซนต์ คลาวด์ นักล่องเรือหนุ่มไฮสกูลที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รักของ แคลร์ แม่ของเขา (ดาราสาวใหญ่เจ้าของรางวัลออสการ์ คิม เบซิงเจอร์ เจ้าของบทบาทอันน่าประทับใจในภาพยนตร์เรื่อง L.A. Confidential, 8 Mile) และ น้องชายที่ชื่อ แซม (รับบทโดยนักแสดงหน้าใหม่ ชาร์ลี ทาแฮน) รวม ไปถึงยังได้ทุนการศึกษาจากสแตนฟอร์ดที่จะพาเขาไปจากเมืองบ้านเกิดที่แสน เงียบเหงาในแปซิฟิค นอร์ธเวสต์ แต่อนาคตอันสดใสของชาร์ลีถูกตัดให้กุดลง เมื่อโศกนาฏกรรมบุกเข้ามาจู่โจมและพรากความฝันของเขาไป

ในระหว่างอุบัติเหตุรถยนต์ สองพี่น้องต่างยื่นมือมาหากันในยามที่ดูเหมือนพวกเขากำลังจะตาย ในวินาทีนั้น ชาร์ลีสาบานกับแซมว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งแซม แต่ในทันใดนั้น ชาร์ลีกลับได้รับการช่วยเหลือจากฟลอริโอ เฟอร์เร้นท์ บุรุษพยาบาลผู้มุ่งมั่น (รับบทโดย เรย์ ลีอ็อตต้า จาก Goodfellas, Date Night) แต่น่าเศร้าที่พวกเขาไม่อาจช่วยแซมได้

ชาร์ลีตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ ในระหว่างงานศพของน้องชาย ชาร์ลีหนีจากพิธีศพของน้อง เข้าไปในป่าด้านหลังสุสาน เขาไปพบกับลานโล่งเล็ก ๆ ขณะที่วันนั้นใกล้จะหมดลง เขาได้ยินเสียงปืนดังมาจากระยะไกล และเมื่อเงยหน้ามองขึ้น ชาร์ลีต้องงุนงง และตื่นตะลึงเมื่อเขามองเห็นแซมผู้มีถุงมือเบสบอลอยู่ในมือ กำลังรอให้ชาร์ลีมาร่วมซ้อมขว้างลูก อันเป็นกิจกรรมประจำในช่วงยามเย็นของพวกเขา

ห้าปีผ่านไป ชีวิตของชาร์ลีเดินไปบนเส้นทางที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยฝันไว้ ถึงตอนนี้ เขากลายเป็นผู้คอยดูแลสุสานซีไซด์ที่ซึ่งร่างของแซมถูกฝังเอาไว้ และเรือใบของเขาถูกเก็บเอาไว้ห่างไปหลายช่วงตึก การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย, เพื่อน ๆ และครอบครัวต่างถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ทุกเย็นย่ำในเวลาโพล้เพล้ เมื่อมีเสียงสัญญาณปืนดังขึ้น ชาร์ลีจะกลับไปที่ลานโล่งในป่าเพื่อไปเล่นขว้างบอลกับแซม เมื่ออาทิตย์ตกดิน แซมจะหายตัวไป ถึงแม้น้องชายจะอยากให้เขาใช้ชีวิตต่อไป แต่คำสัญญาที่ชาร์ลีเคยให้ไว้กับแซมคือสิ่งสำคัญที่สุด

แต่เมื่อ เทสส์ (อาแมนด้า ครูว์ จากภาพยนตร์เรื่อง The Haunting in Connecticut, She's the Man) เพื่อนร่วมห้องเรียนสมัยไฮสกูลของเขา กลับมายังเมืองบ้านเกิด ชาร์ลีจึงเริ่มลังเลกับสองทางเลือกในชีวิต คือการรักษาคำมั่นที่เขาเคยให้ไว้เมื่อหลายปีก่อน หรือเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปกับรักใหม่ของเขา

เทสส์เองก็มีความหลงใหลในการล่องเรือเหมือนกับชาร์ลี แต่ที่ไม่เหมือนกับเขาก็คือ เธอไล่ตามความฝันของตัวเอง และอีกไม่นาน เธอกำลังจะออกเดินทางท่องโลกเพียงลำพังในฐานะกัปตันเรือที่มีอายุน้อยที่สุด เพื่อเข้าแข่งขันในเกมส์การแข่งขันที่แสนทรมานนี้

หรือมันจะเป็นจุดหักเหในชะตากรรมที่นำเธอเข้ามาในชีวิตของเขาในยามนี้ ขณะที่เธอเหลือเวลาเพียงอาทิตย์เดียวก่อนออกเดินทาง ขณะที่แซมช่วยให้ชาร์ลีค้นพบความกล้าที่จะปล่อยอดีตไปด้วยดี และตามเทสส์ไป ชาร์ลีกลับพบว่าดวงวิญญาณที่คุ้มค่าที่จะช่วยไว้มากที่สุดก็คือดวงวิญญาณของ เขาเอง

ผู้กำกับ เบอร์ สเทียร์ส (17 Again, Igby Goes Down) กำกับภาพยนตร์เรื่อง Charlie St. Cloud จากบทภาพยนตร์ของ เคร็ก เพียร์ซ (Moulin Rouge!, Romeo + Juliet) และลูอิส โคลิค (Ladder 49, October Sky) ซึ่งนำเค้าเรื่องมาจากนิยายเรื่อง The Death and Life of Charlie St. Cloud ของ เบน เชอร์วู้ด ผู้อำนวยการสร้าง มาร์ค แพล็ตต์ (Scott Pilgrim vs. the World, Wanted, Legally Blonde) นำทีมผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติคเรื่องนี้

ทีมงานหลังกล้องที่ทุ่มเทประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเขาให้กับงานสร้าง ภาพยนตร์เรื่อง Charlie St. Cloud ก็คือทีมผู้สร้างที่ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ อาทิเช่น ผู้กำกับภาพ เอนริเก เชเดียก (28 Weeks Later, The Good Girl), โปรดักชั่น ดีไซเนอร์ ไอด้า แรนดอม (Fast & Furious, Rain Man), ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย เดนิส วินเกท (Wedding Crashers, Live Free or Die Hard), ผู้ลำดับภาพ แพ็ดไรค์ แม็คคินลี่ย์ (17 Again, Igby Goes Down) และผู้แต่งดนตรีประกอบ โรลฟี่ เค้นท์ (17 Again, Up in the Air) โดยมี เอริก้า แม็คจี (X-Men Origins: Wolverine, The Time Traveler’s Wife) ทำหน้าที่เป็นวิชวล เอฟเฟ็กต์ โปรดิวเซอร์

ไมเคิล ฟ็อตเทรลล์ (Fast & Furious, Live Free or Die Hard), ไรอัน คาวานอห์ (Dear John, ภาพยนตร์ใหม่ เรื่อง Immortals), เบน เชอร์วู้ด, จาเร็ด เลอบอฟฟ์ (Scott Pilgrim vs. the World, Wanted) และอดัม ซีเกล (Scott Pilgrim vs. the World, Wanted) ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างบริหาร


Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

Charlie St.Cloud

ดูหนัง Charlie St. Cloud